De opleidingen gaan weer van start!

Sinds woensdag 3 maart gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR. Vanaf dinsdag 16 maart zijn theorie-examens voor het beroepsvervoer weer mogelijk.

Concreet betekent dit dat de praktijkopleidingen van Thinq Academy gelukkig weer doorgang kunnen vinden. Theoretische Code 95 cursussen zullen vanaf 16 maart weer van start gaan. Mocht je hier vragen over hebben neem dan zeker even contact op met jouw contactpersoon binnen Thinq Academy.

De geldigheid van certificaten, passen en examenuitslagen wordt verlengd als deze tijdens de sluiting van het CBR verlopen. Dat geldt ook voor deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid. 

Meer informatie over het verlengen van jouw certificaten en de geldigheid van rijvaardigheidsbewijzen vind je op de website van het CBR.