Logistic Force staat voor goed werkgeverschap. Daarom zijn wij aangesloten bij alle relevante organisaties die de belangen behartigen van de partijen in onze branche.

Aangesloten bij de NBBU

Logo NBBU

 

 

 

Logistic Force is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Deze bond behartigt de belangen van 1.300 van de 15.000 dienstverleners in de flexbranche. Zij staat ervoor in dat haar leden betrouwbare, professionele (uitzend)ondernemingen zijn die zich houden aan de bestaande wet- en regelgeving. Als lid van de NBBU bieden wij opdrachtgevers en uitzendkrachten zekerheid dat zij bij Logistic Force te maken hebben met een betrouwbaar uitzendbureau dat zich houdt aan alle wet- en regelgeving. Als NBBU-lid voldoen wij aan hoge kwaliteitseisen op het gebied arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels.

Concreet betekent dit ook dat wij de inlenersbeloning hanteren: de uitzendkracht verdient hetzelfde salaris als de overige personeelsleden die dezelfde werkzaamheden uitvoeren binnen het bedrijf.

Klik hier voor de NBBU-CAO voor uitzendkrachten
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden NBBU

SNA-keurmerk & NEN-4400-1 gecertificeerd

SNA logo

Logistic Force is NEN-4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij worden gecontroleerd op het nakomen van onze verplichtingen aangaande onder andere personeels-, loon- en financiële administratie. Hierdoor wordt het risico voor de inlener en uitbesteder van werk beperkt en weten partijen dat zij in zee gaan met een betrouwbare partner.

Klik hier voor de SNA verklaring van registratie Logistic Force Service Center BV
Klik hier voor de SNA verklaring van registratie LF Transport BV

VCU-gecertificeerd

VCU logo

Logistic Force is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Deze certificering is verplicht voor uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven. De certificering toont aan dat Logistic Force voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen omtrent VCU en dat ons VG-beheersysteem voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

Bekijk hier ons VCU-certificaat

Gecertificeerd opleider transport en logistiek

STL logo

Logistic Force is een gecertificeerd opleider Transport en Logistiek. De academie van Logistic Force is beoordeeld en voldoet aan de eisen, gesteld in het certificatieschema ‘Certificering Opleider Transport en Logistiek’ van het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

NRTO keurmerk voor opleidingen

NRTO logo

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Logistic Force voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Logistic Force aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.