Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap betekent goed voor je medewerkers zorgen en een fijne werkplek bieden. Een deel staat in de wet bepaald.
Maar goed werkgeverschap gaat ook over dingen waar de wet niets over zegt. Door zowel aan hygiënefactoren als de motiverende factoren te voldoen, creëert Logistic Force een positieve werkomgeving waarin flexwerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en betrokken voelen. Dat draagt ​​bij aan meer tevredenheid, productiviteit en loyaliteit naar onze opdrachtgevers. Wij vatten dat samen in onze belofte ‘Jouw Betere Baan’. Een recent voorbeeld zijn projecten die Logistic Force samen met het UWV uitvoert. Denk daarbij niet alleen aan vakopleidingen, maar ook aan taal- en vaardigheidstrainingen. Of de mogelijkheid voor uitzendkrachten om gebruik te maken van de Budgetcoach die geheel onafhankelijk helpt bij financiële nood. Logistic Force zorgt voor een goede en veilige werkomgeving en een gezond evenwicht tussen werk en privéleven.

Sollicitanten zonder CV zijn welkom bij Logistic Force. Wij gaan altijd in gesprek en zoeken vanuit onze 28 vestigingen een geschikte baan in de buurt. Ontdek de praktijkverhalen van onze uitzendkrachten op de blogpagina.

 

Jouw Betere Baan

Om duurzame inzetbaarheid te concretiseren heeft Logistic Force 2 duurzaamheidspecialisten in dienst, Wieteke Laros en Eric Becx. Zij spelen een essentiële rol in het bevorderen van de werkbaarheid en tevredenheid van werknemers op de lange termijn. Zij bouwen aan het meerjarenplan dat zich richt op onze belofte “Jouw betere baan”.

Het doel van het meerjarenplan is om duurzame inzetbaarheid concreet te maken binnen Logistic Force. Dit plan is niet slechts een papieren tijger, maar een dynamisch document dat constant wordt aangepast aan de behoeften van de werknemers en de eisen van de markt. Als Logistic Force hebben wij een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld die gericht is op samenwerking, zowel intern binnen de organisatie als extern met de flexkrachten.

Onze benadering begint met het juiste gesprek met onze toekomstige flexkracht.

Een belangrijk aspect van onze werkwijze is het bieden van begeleiding en ondersteuning op maat. Dit varieert van het aanbieden van training en opleiding om de vaardigheden van de flexkracht te verbeteren, tot het geven van loopbaanadvies en het helpen bij het vinden van een passende baan binnen of buiten Logistic Force.

Daarnaast speelt communicatie een sleutelrol in hun werkwijze. Regelmatige feedbackmomenten en evaluatiesessies zorgen ervoor dat de voortgang van de flexkrachten continu wordt gemonitord en bijgestuurd waar nodig. Dit zorgt niet alleen voor een betere afstemming tussen de wensen van de flexkracht en de mogelijkheden, maar versterkt ook het gevoel van betrokkenheid voor de flexkracht richting opdrachtgever.

De inzet van onze visie op duurzame inzetbaarheid, oftewel ” Jouw betere baan”, heeft al zichtbare resultaten opgeleverd. Flexkrachten voelen zich meer gewaardeerd en gesteund wat niet alleen hun tevredenheid en loyaliteit verhoogt, maar ook bijdraagt aan een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Onze werkwijze richt zich op het concretiseren van duurzame inzetbaarheid zodat flexkrachten de juiste persoonlijke aandacht en keuzes krijgen. Deze aanpak leidt tot betere banen en een meer tevreden en betrokken flexkrachten. Dit komt uiteindelijk ten goede aan zowel de flexkrachten als onze opdrachtgevers.

Dezelfde kansen en dezelfde rechten

Voor de werving van flexkrachten met een migratieachtergrond en een permanente eigen woonsituatie in Nederland, hebben wij op elke vestiging experts in huis. Zij zorgen dat de flexkracht met dezelfde kansen en dezelfde rechten aan de slag gaat, net als elke andere inwoner van Nederland. Met thematische live-events op onze social media accounts helpen wij hen wegwijs te maken in bijvoorbeeld zorgverzekeringen, gemeentelijke regelgeving en bespreken sociale aspecten die men ervaart bij het integreren in de Nederlandse maatschappij.

Ook degenen in financiële nood of met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen wij graag verder in hun loopbaan, zonder stress en met werkplezier.