Assessments

Zit de juiste persoon op de juiste plek binnen de organisatie? Ontzettend belangrijk!

Niet alleen voor uw huidige personeelsbestand maar ook voor nieuwe medewerkers. Logistic Force Recruitment biedt voor deze doeleinden een breed scala assessments aan.  Enkele situaties waar een assessment de juiste inzichten kan bieden; 

 • Wilt u met uw onderneming of afdeling een andere koers inslaan en kunnen alle medewerkers volgen?  
 • Een belangrijke positie is vrijgekomen, welke interne kandidaat kan deze functie het best vervullen?
 • Heeft u de juiste samenstelling van een team?

Ook het vinden van juiste externe kandidaat voor een functie is een ingewikkeld proces. Kandidaten hebben ervaring met sollicitatiegesprekken, weten welke vragen er gaan komen en bereiden zich vaak goed voor op een gesprek. De vraag of een kandidaat past bij een organisatie, afdeling of bij een functie wordt niet alleen beantwoord door  de competenties van die persoon. Uiteraard zijn deze belangrijk maar net zo belangrijk als het antwoord op de vraag wie deze persoon is.


Om beter inzicht te krijgen in competenties en persoonlijkheid van de kandidaat biedt Logistic Force Recruitment assessments aan die kunnen worden ingezet in het wervingsproces.  

Onze assessments worden online afgenomen. Het geniet de voorkeur dat deelnemers deze test op uw of één van onze locaties invullen, zo bent u er zeker van dat de test ook door de deelnemer zelf wordt ingevuld. Er volgt een uitgebreide rapportage waarbij Logistic Force Recruitment kan voorzien van de juiste begeleiding in het bespreken hiervan. 


Onze assessments

 • Talent Scan: is een effectief startpunt voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het rapport maakt de deelnemer bewust van zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Het rapport is actiegericht met concrete ontwikkeltips.  
 • Competentie Assessment Systeem (CAS): vertelt u hoeveel aanleg de deelnemer heeft voor een aantal werk gerelateerde competenties. U krijgt antwoorden op de vragen als: hoe goed kan de deelnemer van nature plannen? Hoeveel aanleg heeft hij voor het motiveren van anderen? Hoe resultaat gericht is hij?
 • Carrière drives:  geeft inzicht in de drijfveren van de deelnemer en de betekenis daarvan in het werk. De gemeten drijfveren geven een beeld van de zaken waar de deelnemer energie van krijgt of waar hij juist op afknapt.  
 • Select: geeft een overzicht van de kwaliteiten van de deelnemer. Op basis van de gemeten persoonlijkheidskenmerken, intelligentie en drijfveren wordt een inschatting gemaakt van het gedrag dat de deelnemer in de praktijk zal laten zien en de aanleg die er is om zich verder in de gekozen competenties te bekwamen. 
 • Intelligentietest: geeft een indicatie van het werk-/denkniveau van de deelnemer. Er wordt een meting gedaan op de 4 deelgebieden van wat 'algemene intelligentie' wordt genoemd, te weten cijfermatig redeneervermogen, rekenvaardigheid, verbale aanleg en logisch redeneervermogen. Met het samenvoegen van deze capaciteiten meet deze test het redeneervermogen met betrekking tot zowel numerieke als tekstuele informatie.
 • Teams DNA: Naast individuele assessments bieden we ook een teamscan aan. Hoe staan jullie ervoor als team? Hoe kun je als team samen groeien in de toekomst? Door als team na te denken over de voorkeuren en de sterke en zwakke punten van het team, bevorder je de samenwerking en teameffectiviteit en krijg je als team inzicht waar er ruimte is voor verbetering

Naast bovengenoemde assessments bieden we nog andere mogelijkheden aan, neem contact met ons op om deze verder te bespreken en het assessment volledig toe te spitsen tot uw behoeften! 

Onze werkwijze

 • Professioneel en doelgericht met een persoonlijke aanpak
 • Snel schakelen met onze opdrachtgevers en kandidaten
 • Helder en toepasbaar eindrapport waarbij we kunnen voorzien van de juiste begeleiding in terugkoppeling