Wet- en regelgeving, kwaliteit

Salaris en facturatie

Logistic Force Service Center verzorgt de salarisadministratie en facturatie. Zo bent u verzekerd van een nauwkeurige salarisadministratie en facturatie. Heeft u vragen over uw salarisstrook of factuur dan kunt u contact opnemen met Logistic Force Service Center. De medewerkers helpen u graag verder. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 013 720 0900.

Salarisbetalingen vinden per week of per 4 weken plaats, klik hier voor de betalingskalender.

CAO NBBU

Logistic Force Service Center is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Deze bond behartigt de belangen van ruim 1000 dienstverleners in de flexbranche.

Als lid van de NBBU is Logistic Force Service Center verplicht de inlenersbeloning te hanteren. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

  • Klik hier voor de NBBU-CAO voor uitzendkrachten 2014-2019.
  • Klik hier voor de Algemene Voorwaarden NBBU

Pensioen

Een uitzendkracht bouwt conform de CAO na 26 weken pensioen op. De pensioenregeling wordt verzorgd door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STiPP). Meer informatie over STiPP.

Veiligheid en kwaliteit voorop

Wij vinden de veiligheid van onze uitzendkrachten en hun omgeving van essentieel belang. Werknemers gaan daarom alleen op pad als ze voldoen aan alle veiligheidseisen. Daarnaast stellen wij hen op de hoogte van de bij de inlener geldende voorschriften. Om dit goed te kunnen communiceren, ontvangen wij van onze opdrachtgevers een risico-inventarisatie.
Wij hebben voor onze uitzendkrachten ook een huis- en verzuimreglement opgesteld. Dit reglement wordt bij indiensttreding aan hen overhandigd en zij tekenen hierbij voor akkoord.

NEN-4400-1

Logistic Force is NEN-4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij worden gecontroleerd op het nakomen van onze verplichtingen aangaande onder andere personeels-, loon- en financiële administratie. Hierdoor wordt het risico voor de inlener en uitbesteder van werk beperkt en weten partijen dat zij in zee gaan met een betrouwbare partner.

Verklaringen betalingsgedrag:

KvK uittreksel:


Overeenkomst G-rekening

VCU

Logistic Force is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Deze certificering is verplicht voor uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven. De certificering toont aan dat Logistic Force voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen omtrent VCU en dat ons VG-beheersysteem voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

Zijn er andere verklaringen die u wilt ontvangen neem dan contact op met Logistic Force Service Center, op telefoonnummer 013-7200900.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Logistic Force? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Logistic Force Vestigingen

Chat // Kunnen wij u helpen?