FAQ's

 • Veelgestelde vragen werkgevers

  • Werkwijze

   • Wat is mijn risico bij ziekte?

    U betaalt voor uw medewerker een vast tarief per uur. Bij ziekte of bij andere redenen waarom de medewerker niet werkt, betaalt u niets. Uw medewerker krijgt, met inachtneming van de wachtdagen, zijn/haar salaris doorbetaald conform de geldende cao.

  • Over medewerkers

   • Onder welke cao werken mijn medewerkers?

    Logistic Force is lid van de NBBU en volgt ook deze cao. De NBBU-cao geeft aan dat Logistic Force de lonen en toeslagen van uw bedrijfs-cao moet hanteren.

   • Hoe geef ik de gewerkte uren van mijn werknemers door?

    U kunt de gewerkte uren eenvoudig via de online portal op onze website doorgeven.

  • Termen

   • Wat is opvolgend werkgeverschap?

    Als een medewerker reeds een langere periode bij een bedrijf werkt en vervolgens via een andere werkgever (bijvoorbeeld Logistic Force) in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf doorwerkt, is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Als nieuwe werkgever is Logistic Force verplicht rekening te houden met de eerder gewerkte periode(s) en contracten van de medewerker. Met deze informatie wordt bepaald welk contract (fase1, 2, 3, 4) wij de medewerker aanbieden.

 • Veelgestelde vragen medewerkers

  • Salaris/vergoedingen

   • Wat is mijn bruto uurloon?

    Jouw bruto uurloon is terug te vinden op je salarisspecificatie bij het basisuurloon.

   • Tot wanneer kan ik uiterlijk mijn declaraties inleveren?

    Voor een tijdige afhandeling in dezelfde week dien je jouw declaratie(s) uiterlijk dinsdag vóór 17:00 uur aan te bieden via E-Uur.

   • Is mijn declaratie juist aangekomen?

    Declaraties die bij ons op dinsdag vóór 17:00 uur zijn ingediend, worden in diezelfde week verwerkt. Ben je er niet zeker van of jouw urendeclaratie is aangekomen, dan kun je uiteraard contact opnemen met de backoffice van Logistic Force.

   • Waarom heb ik deze week geen salaris ontvangen?

    Er kunnen verschillende redenen zijn voor het niet uitbetalen van je salaris. Jouw declaratie kan niet (tijdig) zijn aangeleverd, maar ook je identiteitsbewijs moet bijvoorbeeld geldig zijn. Als je identiteitsbewijs is verlopen, mag Logistic Force jouw wekelijkse salaris niet betalen. Daarnaast kan een eerder ontvangen voorschot ervoor zorgen dat jouw loon verschilt van het loon dat je normaal gesproken ontvangt. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met de backoffice van Logistic Force.

   • Wekelijkse / 4-wekelijkse uitbetaling?

    Bij Logistic Force heb je de keuze of je je salaris per week of per 4 weken laat uitbetalen. Een overzicht van de 4-wekelijkse betalingen vind je op www.lfflex.nl. Je kunt je voorkeur aangeven op het moment dat je wordt ingeschreven. Je keuze is éénmalig en kun je later niet meer wijzigen.

   • Hoeveel loonbeslag staat er nog open?

    Hoeveel loonbeslag er nog open staat is op je persoonlijke inlogpagina niet zichtbaar. Deze informatie is wel opvraagbaar bij de backoffice van Logistic Force. Als de schuld waarop het loonbeslag ligt is voldaan, krijg je vanzelf bericht van de beslaglegger.

   • Waarom ontvang ik van een correctie met terugwerkende kracht twee loonstroken?

    Als jouw uurloon met terugwerkende kracht wijzigt, dan corrigeren wij de reeds gewerkte uren die tegen het oude uurloon zijn uitbetaald. Ons verwerkingssysteem brengt de verwerkte uren dan in mindering en boekt de uren opnieuw op tegen het nieuwe salaris. De salarisspecificatie bestaat dan uit twee loonstroken. De eerste is de loonstrook waarop het bedrag in mindering is gebracht, de tweede is de nieuwe loonstrook op basis van het nieuwe uurloon. Helaas kunnen wij dit niet eenvoudiger maken. Dat heeft te maken met de cumulatieven zoals vakantiedagen en vakantiegeld die ons systeem dan opnieuw moet berekenen.

  • Ziekte / verzuim / verlof

   • Waar kan ik mij ziek/beter melden?

    Als je ziek bent, of je bent vanwege een andere reden niet in staat je werkzaamheden te verrichten, dien je op de eerste dag van ziekte vóór 10:00 uur contact op te nemen met de backoffice van Logistic Force en met je opdrachtgever. Ben je na 10:00 uur ziek geworden, dan dien je dit alsnog direct op de eerste dag van ziekte aan de backoffice van Logistic Force te melden. Ben je weer beter? Meld je dan ook beter bij Logistic Force en je opdrachtgever. Dit dient telefonisch te worden gedaan.

   • Hoe hoog is mijn ziektegeld?

    Bij de uitbetaling van het ziektegeld wordt rekening gehouden met de wachtdagen zoals beschreven in de cao. Het ziektegeld bedraagt 90% en wordt berekend aan de hand van het gemiddeld aantal uren van 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding. Op het gemiddeld aantal uren worden de gewerkte uren en de vakantie-uren in mindering gebracht. De uren die dan overblijven worden door het aantal ziektedagen gedeeld. De uitkomst is het gemiddeld aantal uren dat wordt uitbetaald per ziektedag.

   • Hoe kan ik vakantie-uren aanvragen?

    Vakantie-uren kun je aanvragen onder het kopje reserveringen als je bent ingelogd op www.lfflex.nl
    Uiteraard vraag je verlof altijd aan in overleg met je leidinggevende, teamleider of planner.

   • Hoeveel vakantie-uren/-geld heb ik opgebouwd?

    Jouw vakantie-uren en vakantiegeld staan aangeduid op je salarisspecificatie. Door in te loggen op www.lfflex.nl kun je jouw salarisspecificaties opvragen.

   • Krijg ik feestdaguren uitbetaald en hoe worden deze berekend?

    Heb je vanwege een feestdag niet kunnen werken en zou je normaal gesproken wel werken op die dag? Dan heb je recht op uitbetaling van feestdaguren (mits er natuurlijk voldoende uren zijn opgebouwd).

   • Wat houdt kort verzuim in?

    Conform de NBBU-cao voor uitzendkrachten, heb je recht op kort verzuim en buitengewoon verlof (bijvoorbeeld een trouwdag). Kort verzuim en buitengewoon verlof dient telefonisch of per e-mail bij de backoffice van Logistic Force te worden aangevraagd en dient bovendien te worden gemeld bij je leidinggevende, teamleider en/of planner. Als kort verzuim en buitengewoon verlof wordt toegekend, ontvang je voor de uren dat je hierop recht hebt jouw reguliere bruto loon (100% loon).

    De betaling vindt plaats op basis van geplande uren. Kort verzuim wordt uitgekeerd als je bijvoorbeeld naar de tandarts of naar de dokter moet.

   • Heb ik recht op kort verzuim of buitengewoon verlof?

    In de NBBU-cao voor uitzendkrachten staat onder andere dat je recht hebt op kort verzuim of buitengewoon verlof. Deze reservering bouw je naar rato van gewerkte uren op.

    Meer informatie daarover vind je in de NBBU-cao (te downloaden op www.lfflex.nl).

  • Online urenregistratie systeem

   • Ik kan niet inloggen op www.lefflex.nl

    Indien je je wachtwoord bent vergeten, klik dan onder je login mogelijkheid op 'wachtwoord vergeten?'. Je ontvangt dan binnen enkele minuten een nieuwe login in je mailbox.

   • Ik wil een kopie van mijn loonstrook.

    Door in te loggen op je persoonlijke pagina heb je de mogelijkheidje loonstrook in te zien, op te slaan en uit te printen. Mocht dit niet lukken, kun je uiteraard contact opnemen met de backoffice van Logistic Force.

   • Wanneer en hoe krijg ik mijn jaaropgave?

    Wij verstrekken de jaaropgave uiterlijk in februari. Deze jaaropgave wordt net zoals de salarisspecificaties aangeboden op jouw persoonlijke pagina.

  • Termen

   • Wat is het verschil tussen een Fase 1 en een Fase 2 contract?

    Fase 1 bestaat uit 26 gewerkte weken. Fase 2 duurt 52 gewerkte weken.

    Het verschil tussen Fase 1 en Fase 2 is dat je in Fase 2 (vanaf 26 gewerkte weken) pensioen via StiPP (www.stippensioen.nl) opbouwt. Meer uitleg over het fasesysteem vind je in de NBBU-cao of op www.lfflex.nl

   • Wat betekent StiPP?

    StiPP is een pensioenfonds voor flexibel inzetbare krachten. Informatie over StiPP is te vinden op www.stippensioen.nl. Meer informatie omtrent de Basisregeling en de Plusregeling die het pensioenfonds kent is ook beschikbaar als download op www.lfflex.nl.

  • Diversen

   • Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

    Voor een werkgeversverklaring kun je contact opnemen met de backoffice van Logistic Force.

   • Wanneer ontvang ik mijn opdrachtbevestiging?

    Zodra wij van je opdrachtgever of, indien van toepassing, je bemiddelingsorganisatie, het opdrachtformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je binnen twee werkdagen van ons een opdrachtbevestiging.

   • Waarom heeft Logistic Force een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig?

    Logistic Force moet altijd in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs om jouw salaris over te kunnen maken. Dit wijkt af van wat er gesteld wordt bij een ‘reguliere werkgever’. Die hoeft alleen een geldig document te ontvangen bij aanvang van de werkzaamheden. Logistic Force stuurt jou een bericht wanneer je identiteitsbewijs dreigt te verlopen. Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van je identiteitsbewijs. Belangrijk is dat je, indien er een nieuw identiteitsbewijs is aangevraagd, zo snel mogelijk een kopie van jouw nieuwe identiteitsbewijs bij Logistic Force (middels jouw persoonlijke inlog) aanlevert om te voorkomen dat jouw salarisbetaling vertraging oploopt.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Logistic Force? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Logistic Force Vestigingen

Chat // Kunnen wij u helpen?