FAQ's

 • Veelgestelde vragen werkgevers

  • Werkwijze

   • Waarom zou ik de medewerker niet op mijn eigen loonlijst zetten?

    In eerste instantie vanwege het juridisch werkgeverschap dat overgaat naar Logistic Force. Hierdoor verkleint u de risico’s bij ziekte en ontslagprocedures. Daarnaast wordt bij payrolling bij Logistic Force uw totale loonsom kleiner. Hierdoor betaalt u minder ziekteverzekeringspremie (die wordt berekend over de totale loonsom). Als u al uw medewerkers bij Logistic Force onderbrengt, heeft u de ziekteverzuimverzekering niet eens meer nodig! Naast het feit dat u de risico’s beperkt, bespaart u dus ook nog eens kosten.

   • Hoe lang kan ik een medewerker flexibel payrollen?

    In totaal kunt u, als u uw medewerker payrollt bij Logistic Force, maximaal 5,5 jaar flexibel zijn. Neemt u zelf een medewerker in dienst, dan kunt u maximaal drie bepaalde tijdscontracten bieden in maximaal twee jaar. NB: Ook Logistic Force is verplicht de transitievergoeding te betalen bij het niet verlengen van contracten nadat een medewerker langer dan 24 maanden in dienst is geweest.

   • Kan ik lopende contracten overzetten naar Logistic Force?

    Wanneer u personeel in dienst heeft met een contract voor bepaalde tijd, kunt u die medewerkers bij Logistic Force op de payroll plaatsen. De medewerker behoudt daarbij zijn/haar opgebouwde rechten. Houd hierbij rekening met opvolgend werkgeverschap.

   • Maakt het uit waar mijn bedrijf is gevestigd?

    Nee. Logistic Force is gevestigd in Tilburg, maar is landelijk actief. Onze accountmanagers komen graag bij u langs.

   • Wat kost payroll?

    Het uurtarief is in eerste plaats afhankelijk van het bruto uurloon, dat vermenigvuldigd wordt met de omrekenfactor van Logistic Force. De hoogte van de omrekenfactor is afhankelijk van verschillende factoren (volume, cao, etc.). Onze accountmanagers vertellen u hier graag meer over.

   • Zijn mijn personeelskosten inzichtelijk?

    Zeker. U betaalt een vast, vooraf bepaald tarief per uur en ontvangt wekelijks een factuur. Op deze manier heeft u snel en overzichtelijk inzage in uw personeelskosten.

   • Wat is mijn risico bij ziekte?

    U betaalt voor uw medewerker een vast tarief per uur. Bij ziekte of bij andere redenen waarom de medewerker niet werkt, betaalt u niets. Uw medewerker krijgt, met inachtneming van de wachtdagen, zijn/haar salaris doorbetaald conform de geldende cao.

   • Wat doe ik met mijn uitzendbureau?

    In die keuze bent u uiteraard vrij. Wilt u gebruik blijven maken van een uitzendbureau voor de werving en selectie diensten? Dan kunt u de uitzendkrachten indien gewenst na 3 of 6 maanden overzetten naar Logistic Force. Hierdoor kunt u aanzienlijk kosten besparen.

   • Bieden jullie ook andere diensten aan dan alleen payroll?

    Logistic Force Payroll is onderdeel van Logistic Force. Hier kunt u terecht voor opleidingen, uitzenden, detacheren, HR-Advies en nog veel meer. Via Logistic Force bent u met één telefoontje waar u wilt zijn.

  • Over medewerkers

   • Hoe zet ik mijn medewerkers bij Logistic Force op de payroll?

    Neem contact op met één van de accountmanagers van Logistic Force. Zij begeleiden u bij het aanmelden van uw medewerkers en stellen u op de hoogte van onze klantvriendelijke urenregistratieportal.

   • Moet ik al mijn medewerkers op de payroll zetten?

    Dat kan, maar moét niet. U bepaalt zelf hoeveel en welke medewerkers u bij Logistic Force op de payroll zet.

   • Onder welke cao werken mijn medewerkers?

    Logistic Force is lid van de NBBU en volgt ook deze cao. De NBBU-cao geeft aan dat Logistic Force de lonen en toeslagen van uw bedrijfs-cao moet hanteren.

   • Hoe geef ik de gewerkte uren van mijn werknemers door?

    U kunt de gewerkte uren eenvoudig via de online portal op onze website doorgeven.

  • Termen

   • Wat is opvolgend werkgeverschap?

    Als een medewerker reeds een langere periode bij een bedrijf werkt en vervolgens via een andere werkgever (bijvoorbeeld Logistic Force) in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf doorwerkt, is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Als nieuwe werkgever is Logistic Force verplicht rekening te houden met de eerder gewerkte periode(s) en contracten van de medewerker. Met deze informatie wordt bepaald welk contract (fase1, 2, 3, 4) wij de medewerker aanbieden.

   • Wat houdt transitievergoeding in?

    Op grond van nieuwe wetgeving is de werkgever aan de medewerker aan het einde van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd indien het (voortgezette) dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd en als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, of als de arbeidsovereenkomst door de medewerker wordt opgezegd n.a.v. ernstige verwijtbaarheid van de werkgever.

   • Hoe hoog is de transitievergoeding?

    Gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband een derde bruto maandsalaris per dienstjaar. Voor de periode daarna is dat een half bruto maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding mag maximaal 75.000 euro bruto, of bij een hoger salaris dan 75.000 euro op jaarbasis, maximaal één bruto jaarsalaris over 12 maanden zijn.

 • Veelgestelde vragen medewerkers

  • Salaris/vergoedingen

   • Wat is mijn bruto uurloon?

    Jouw bruto uurloon is terug te vinden op je salarisspecificatie bij het basisuurloon.

   • Tot wanneer kan ik uiterlijk mijn declaraties inleveren?

    Voor een tijdige afhandeling in dezelfde week dien je jouw declaratie(s) uiterlijk dinsdag vóór 17:00 uur aan te bieden via E-Uur.

   • Is mijn declaratie juist aangekomen?

    Declaraties die bij ons op dinsdag vóór 17:00 uur zijn ingediend, worden in diezelfde week verwerkt. Ben je er niet zeker van of jouw urendeclaratie is aangekomen, dan kun je uiteraard contact opnemen met de backoffice van Logistic Force.

   • Waarom heb ik deze week geen salaris ontvangen?

    Er kunnen verschillende redenen zijn voor het niet uitbetalen van je salaris. Jouw declaratie kan niet (tijdig) zijn aangeleverd, maar ook je identiteitsbewijs moet bijvoorbeeld geldig zijn. Als je identiteitsbewijs is verlopen, mag Logistic Force jouw wekelijkse salaris niet betalen. Daarnaast kan een eerder ontvangen voorschot ervoor zorgen dat jouw loon verschilt van het loon dat je normaal gesproken ontvangt. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met de backoffice van Logistic Force.

   • Wekelijkse / 4-wekelijkse uitbetaling?

    Bij Logistic Force heb je de keuze of je je salaris per week of per 4 weken laat uitbetalen. Een overzicht van de 4-wekelijkse betalingen vind je op www.lfflex.nl. Je kunt je voorkeur aangeven op het moment dat je wordt ingeschreven. Je keuze is éénmalig en kun je later niet meer wijzigen.

   • Hoeveel loonbeslag staat er nog open?

    Hoeveel loonbeslag er nog open staat is op je persoonlijke inlogpagina niet zichtbaar. Deze informatie is wel opvraagbaar bij de backoffice van Logistic Force. Als de schuld waarop het loonbeslag ligt is voldaan, krijg je vanzelf bericht van de beslaglegger.

   • Waarom ontvang ik van een correctie met terugwerkende kracht twee loonstroken?

    Als jouw uurloon met terugwerkende kracht wijzigt, dan corrigeren wij de reeds gewerkte uren die tegen het oude uurloon zijn uitbetaald. Ons verwerkingssysteem brengt de verwerkte uren dan in mindering en boekt de uren opnieuw op tegen het nieuwe salaris. De salarisspecificatie bestaat dan uit twee loonstroken. De eerste is de loonstrook waarop het bedrag in mindering is gebracht, de tweede is de nieuwe loonstrook op basis van het nieuwe uurloon. Helaas kunnen wij dit niet eenvoudiger maken. Dat heeft te maken met de cumulatieven zoals vakantiedagen en vakantiegeld die ons systeem dan opnieuw moet berekenen.

  • Ziekte / verzuim / verlof

   • Waar kan ik mij ziek/beter melden?

    Als je ziek bent, of je bent vanwege een andere reden niet in staat je werkzaamheden te verrichten, dien je op de eerste dag van ziekte vóór 10:00 uur contact op te nemen met de backoffice van Logistic Force en met je opdrachtgever. Ben je na 10:00 uur ziek geworden, dan dien je dit alsnog direct op de eerste dag van ziekte aan de backoffice van Logistic Force te melden. Ben je weer beter? Meld je dan ook beter bij Logistic Force en je opdrachtgever. Dit dient telefonisch te worden gedaan.

   • Hoe hoog is mijn ziektegeld?

    Bij de uitbetaling van het ziektegeld wordt rekening gehouden met de wachtdagen zoals beschreven in de cao. Het ziektegeld bedraagt 90% en wordt berekend aan de hand van het gemiddeld aantal uren van 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding. Op het gemiddeld aantal uren worden de gewerkte uren en de vakantie-uren in mindering gebracht. De uren die dan overblijven worden door het aantal ziektedagen gedeeld. De uitkomst is het gemiddeld aantal uren dat wordt uitbetaald per ziektedag.

   • Hoe kan ik vakantie-uren aanvragen?

    Vakantie-uren kun je aanvragen onder het kopje reserveringen als je bent ingelogd op www.lfflex.nl
    Uiteraard vraag je verlof altijd aan in overleg met je leidinggevende, teamleider of planner.

   • Hoeveel vakantie-uren/-geld heb ik opgebouwd?

    Jouw vakantie-uren en vakantiegeld staan aangeduid op je salarisspecificatie. Door in te loggen op www.lfflex.nl kun je jouw salarisspecificaties opvragen.

   • Krijg ik feestdaguren uitbetaald en hoe worden deze berekend?

    Heb je vanwege een feestdag niet kunnen werken en zou je normaal gesproken wel werken op die dag? Dan heb je recht op uitbetaling van feestdaguren (mits er natuurlijk voldoende uren zijn opgebouwd).

   • Wat houdt kort verzuim in?

    Conform de NBBU-cao voor uitzendkrachten, heb je recht op kort verzuim en buitengewoon verlof (bijvoorbeeld een trouwdag). Kort verzuim en buitengewoon verlof dient telefonisch of per e-mail bij de backoffice van Logistic Force te worden aangevraagd en dient bovendien te worden gemeld bij je leidinggevende, teamleider en/of planner. Als kort verzuim en buitengewoon verlof wordt toegekend, ontvang je voor de uren dat je hierop recht hebt jouw reguliere bruto loon (100% loon).

    De betaling vindt plaats op basis van geplande uren. Kort verzuim wordt uitgekeerd als je bijvoorbeeld naar de tandarts of naar de dokter moet.

   • Heb ik recht op kort verzuim of buitengewoon verlof?

    In de NBBU-cao voor uitzendkrachten staat onder andere dat je recht hebt op kort verzuim of buitengewoon verlof. Deze reservering bouw je naar rato van gewerkte uren op.

    Meer informatie daarover vind je in de NBBU-cao (te downloaden op www.lfflex.nl).

  • Online urenregistratie systeem

   • Ik kan niet inloggen op www.lefflex.nl

    Indien je je wachtwoord bent vergeten, klik dan onder je login mogelijkheid op 'wachtwoord vergeten?'. Je ontvangt dan binnen enkele minuten een nieuwe login in je mailbox.

   • Ik wil een kopie van mijn loonstrook.

    Door in te loggen op je persoonlijke pagina heb je de mogelijkheidje loonstrook in te zien, op te slaan en uit te printen. Mocht dit niet lukken, kun je uiteraard contact opnemen met de backoffice van Logistic Force.

   • Wanneer en hoe krijg ik mijn jaaropgave?

    Wij verstrekken de jaaropgave uiterlijk in februari. Deze jaaropgave wordt net zoals de salarisspecificaties aangeboden op jouw persoonlijke pagina.

  • Termen

   • Wat is het verschil tussen een Fase 1 en een Fase 2 contract?

    Fase 1 bestaat uit 26 gewerkte weken. Fase 2 duurt 52 gewerkte weken.

    Het verschil tussen Fase 1 en Fase 2 is dat je in Fase 2 (vanaf 26 gewerkte weken) pensioen via StiPP (www.stippensioen.nl) opbouwt. Meer uitleg over het fasesysteem vind je in de NBBU-cao of op www.lfflex.nl

   • Wat betekent StiPP?

    StiPP is een pensioenfonds voor flexibel inzetbare krachten. Informatie over StiPP is te vinden op www.stippensioen.nl. Meer informatie omtrent de Basisregeling en de Plusregeling die het pensioenfonds kent is ook beschikbaar als download op www.lfflex.nl.

  • Diversen

   • Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

    Voor een werkgeversverklaring kun je contact opnemen met de backoffice van Logistic Force.

   • Wanneer ontvang ik mijn opdrachtbevestiging?

    Zodra wij van je opdrachtgever of, indien van toepassing, je bemiddelingsorganisatie, het opdrachtformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je binnen twee werkdagen van ons een opdrachtbevestiging.

   • Waarom heeft Logistic Force een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig?

    Logistic Force moet altijd in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs om jouw salaris over te kunnen maken. Dit wijkt af van wat er gesteld wordt bij een ‘reguliere werkgever’. Die hoeft alleen een geldig document te ontvangen bij aanvang van de werkzaamheden. Logistic Force stuurt jou een bericht wanneer je identiteitsbewijs dreigt te verlopen. Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van je identiteitsbewijs. Belangrijk is dat je, indien er een nieuw identiteitsbewijs is aangevraagd, zo snel mogelijk een kopie van jouw nieuwe identiteitsbewijs bij Logistic Force (middels jouw persoonlijke inlog) aanlevert om te voorkomen dat jouw salarisbetaling vertraging oploopt.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Logistic Force? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Logistic Force Vestigingen

Chat // Kunnen wij u helpen?