Praktijkopleidingen en rijlessen gaan (veilig) weer door!

Vanaf woensdag 3 maart gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR.

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen, gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR vanaf 3 maart. Dat geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer.

Concreet betekent dit dat de praktijkopleidingen van Thinq Academy gelukkig weer doorgang kunnen vinden. We hopen dat de theorieopleidingen ook snel ook weer zullen volgen. Mocht je hier vragen over hebben neem dan zeker even contact op met jouw contactpersoon binnen Thinq Academy.

De geldigheid van certificaten, passen en examenuitslagen wordt verlengd als deze tijdens de sluiting van het CBR verlopen. Dat geldt ook voor deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid. 

Meer informatie over het verlengen van jouw certificaten en de geldigheid van rijvaardigheidsbewijzen vind je op de website van het CBR.